Dasar Privasi


Kenyataan Privasi Kerajaan Negara Brunei Darussalam

  1. Ini adalah laman portal Brunei Darussalam. Terima kasih kerana membaca dan memahami kenyataan privasi kami.
  2. Jika awda hanya melihat laman web ini, kami tidak akan menyimpan data yang membolehkan kami mengenalpasti awda secara individu.
  3. Jika awda memilih untuk membuat suatu permohonan atau mengahantar e-mel yang awda berikan kepada kami dengan data personaliti yang dikenalpasti, kami mungkin berkongsi data dengan agensi awam yang lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan awda dengan cara yang paling cekap dan berkesan, kecuali perkongsian tersebut dilarang oleh undang-undang. Kami tidak akan berkongsi data peribadi awda dengan entiti bukan kerajaan, kecuali dengan yang tersebut telah diberi kuasa untuk menjalankan perkhidmatan Kerajaan yang tertentu.