21/08/2017 - Pengeluaran Dan Penyebaran Maklumat Palsu Mengenai Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta
Bandar Seri Begawan, Isnin, 21hb Ogos 2017

Jabatan Perdana Menteri ingin menasihatkan dan mengingatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah percaya apabila menerima maklumat melalui sumber-sumber tidak rasmi terutamanya melalui aplikasi media sosial seperti Whatsapp. Disamping itu, orang ramai juga turut dinasihatkan supaya tidak menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sahih dan palsu.

Sehubungan dengan itu, sebarang maklumat rasmi mengenai Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta akan dimuatnaik melalui Laman Sesawang rasmi, www.HMjubliemas.gov.bn dan melalui aplikasi Media Sosial, Facebook, Instagram & Twitter iaitu @HMjubliemas.


JABATAN PERDANA MENTERI
Bandar Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam

28hb Zulkaedah 1438
21hb Ogos 2017
Manage PermissionsManage Permissions
Attachments