16/08/2017 - Laman Sesawang, Aplikasi Mudah Alih, Akaun-Akaun Media Sosial dan Hashtag Rasmi Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta
Orang ramai juga boleh menggunakan hashtag rasmi iaitu #HMjubliemas dalam post akaun media sosial persendirian masing-masing. Manakala bagi Aplikasi Mudah Alih pula, para pengguna Android sudah dapat memuat-turun aplikasi rasmi HMjubliemas melalui Google Play. Bagi pengguna IOS pula, aplikasi HMjubliemas akan dapat dimuat-turun melalui App Store dalam masa yang terdekat.


JABATAN PERDANA MENTERI
Bangunan Jabatan Perdana Menteri
Bandar Seri Begawan, BA1000
Negara Brunei Darussalam
23 Zulkaedah 1438
16 Ogos 2017
Manage PermissionsManage Permissions
Attachments