07/10/2017 - Malam terakhir Istiadat Berjaga-Jaga
Istiadat Berjaga-Jaga sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta diteruskan buat malam kelima dan malam terakhir.

Terdahulu, Istiadat Berjaga-Jaga diadakan di Istana Nurul Iman dilangsungkan di hadapan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar.

Berangkat dan hadir pada istiadat tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pehin-Pehin Manteri, Manteri-Manteri Hulubalang dan Manteri-Manteri Pendalaman, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ketua-ketua jabatan.

Majlis penuh istiadat itu didahului dengan Awang-Awang membawa Dian Majlis dan Bintang Petian.

Bagi memberkati istiadat tersebut, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Istiadat Berjaga-Jaga bagi kaum wanita juga diadakan dan dihadiri oleh isteri-isteri Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, isteri-isteri Menteri-Menteri Kabinet, isteri-isteri Ahli MMN, isteri-isteri Timbalan-Timbalan Menteri, isteri-isteri Pengiran-Pengiran Peranakan, Pengiran-Pengiran Peranakan, isteri-isteri Pehin-Pehin Manteri, isteri-isteri Manteri-Manteri Hulubalang dan isteri-isteri Manteri-Manteri Pendalaman, isteri-isteri Setiausaha-Setiausaha Tetap, isteri-isteri Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan isteri-isteri ketua-ketua jabatan.

Persembahan berkonsepkan keagamaan menyerikan lagi suasana Istiadat Berjaga-Jaga.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Manage PermissionsManage Permissions
Attachments