04/10/2017 - Istiadat Berjaga-Jaga diteruskan buat malam kedua
Istiadat Berjaga-Jaga sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta diteruskan buat malam kedua.

Terdahulu, Istiadat Berjaga-Jaga diadakan di Istana Nurul Iman dilangsungkan di hadapan Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong.

Berangkat dan hadir pada istiadat tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pehin-Pehin Manteri, Manteri-Manteri Hulubalang dan Manteri-Manteri Pendalaman, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ketua-ketua jabatan.

Majlis penuh istiadat itu didahului dengan Awang-Awang membawa Dian Majlis dan Bintang Petian.

Bagi memberkati istiadat tersebut, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Istiadat Berjaga-Jaga bagi kaum wanita juga diadakan dan dihadiri oleh isteri-isteri YAM Pengiran-Pengiran Cheteria, isteri-isteri Menteri-Menteri Kabinet, isteri-isteri Ahli-Ahli MMN, isteri-isteri Timbalan-Timbalan Menteri, isteri-isteri Pengiran-Pengiran Peranakan, Pengiran-Pengiran Peranakan, isteri-isteri Pehin-Pehin Manteri, isteri-isteri Manteri-Manteri Hulubalang dan isteri-isteri Manteri-Manteri Pendalaman, isteri-isteri Setiausaha-Setiausaha Tetap, isteri-isteri Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan isteri-isteri ketua-ketua jabatan.

Persembahan berkonsepkan keagamaan menyerikan lagi suasana Istiadat Berjaga-Jaga.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Manage PermissionsManage Permissions
Attachments