Latihan Keselamatan Bersama sempena Sambutan Jubli Emas
Latihan tersebut akan melibatkan penutupan beberapa batang jalan raya di sekitar Bandar Seri Begawan.

Jalan-jalan yang terlibat adalah Simpang Lampu Isyarat Jalan Haji Basir dan Jalan Kumbang Pasang; Simpang Lampu Isyarat Jalan Sultan Omar 'Ali Saifuddien dan Jalan Haji Basir; Simpang Lampu Isyarat Jalan Sultan Omar 'Ali Saifuddien dan Jalan Stoney; Simpang Lampu Isyarat Jalan Kianggeh dan Jalan Bendahara; Simpang Jalan Elizabeth II dan letak kereta Bangunan TAIB; Simpang Jalan Elizabeth II dan Jalan Pretty; Simpang Jalan Pemancha dan Jalan Lorong Bebatik; Simpang Jalan Pemancha dan Jalan Robert; Simpang Jalan Cator dan Jalan Lorong Jintan Manis; Simpang Lampu Isyarat Jalan Kianggeh dan Jalan McArthur dan Simpang Lampu Isyarat Jalan McArthur dan Jalan Pretty.

Sehubungan itu, orang ramai juga adalah diingatkan untuk tidak meletakkan kenderaan-kenderaan di sepanjang Jalan McArthur bagi memastikan kelancaran kepada latihan tersebut.

Pihak Pasukan Polis Diraja Brunei khususnya Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas memohon kerjasama orang ramai dan pengguna-pengguna jalan raya agar dapat memberi kerjasama dan mematuhi sebarang arahan anggota keselamatan yang bertugas.

Bagi sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Negara, Pasukan Polis Diraja Brunei di talian +673 2459500 sambungan 444.
Manage PermissionsManage Permissions