Raptai Istiadat Perarakan Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta
PENUTUPAN DAN PENAPISAN

Berikut adalah beberapa jalan-jalan yang akan ditutup bagi lencongan dan seterusnya dikawal selia pada hari Rabu, 20 September 2017 bermula jam 6:30 petang:

1. Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha kawasan U-Turn Taman Rekreasi Persiaran Damuan.
2. Jalan Pengiran Babu Raja simpang Jalan Permaisuara.
3. Sepanjang Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha simpang-simpang rumah kediaman.
4. Jalan Chempaka.
5. Lampu Isyarat Jalan Kubah Makam Diraja di halakan masuk ke Jalan Pehin Laksama Abdul Razak.
6. Jalan Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah di halakan naik ke Jalan Putera Al-Muhtadee Billah.
7. Lampu Isyarat Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha simpang turun dari Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah (dekat mahkamah).
8. Lampu Isyarat Jalan Haji Basir simpang Jalan Kumbang Pasang.
9. Jalan Dato Taib simpang Jalan Padang.
10. Lampu Isyarat Jalan Tasek simpang Jalan Stoney.
11. Jalan Bendahara simpang kawasan letak kereta Jalan Bendahara.
12. Jalan Elizabeth II simpang letak kereta bangunan TAIB.
13. Jalan Pemancha simpang Jalan Lorong Bebatik.
14. Jalan Cator simpang Jalan lorong Jintan Manis.
15. Lampu Isyarat Jalan Kianggeh simpang Jalan Mc Arthur.
16. Lampu Isyarat Jalan Mc Arthur simpang Jalan Pretty.
17. Lampu Isyarat Jalan Masjid SOAS simpang Jalan Elizabeth II.
18. Jalan Stoney simpang Jalan Sumbiling.

Penutupan Jalan dibuat adalah bagi tujuan pengosongan Jalan di kawasan-kawasan yang disebutkan di atas bagi kelancaran Raptai Istiadat Perarakan yang akan dijalankan. Manakala jalan-jalan yang akan dikawal selia oleh anggota Polis Trafik adalah seperti berikut:

1. Sepanjang Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS).
2. Sepanjang Jalan Sultan Omar Ali Saifuddien ( SOAS ).
3. Sepanjang Jalan Mc Arthur.
4. Sepanjang Jalan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien ( SOAS).
5. Sepanjang Jalan Stoney.

Beberapa kawasan juga telah dikenalpasti bagi pengosongan kenderaan dan tegahan untuk meletak kenderaan bagi memberi laluan dan pelancaran Raptai Istiadat Perarakan Sambutan Jubli Emas. Pengosongan kenderaan dan tegahan untuk meletak kenderaan bermula jam 5:30 petang:

1. Sepanjang Jalan Masjid SOAS kiri dan kanan untuk kedua-kedua hala.
2. Sepanjang Jalan Mc Arthur kiri dan kanan untuk kedua-dua hala.
3. Sepanjang Jalan Kianggeh kiri dan kanan untuk kedua-dua hala.
4. Sepanjang Jalan Elizabeth II belakang pentas Diraja.
5. Sepanjang Jalan Pretty.

Manage PermissionsManage Permissions
Attachments